Zyprexa - Zyprexa Zydis

Zyprexa - Zyprexa Zydis

OLANZAPINE (oh-LAN-za-peen)

Availability: In stock

$0.22
Zyprexa - Zyprexa Zydis
Quantity Strength Unit Price Price Cart
30 Tablets Zyprexa 2.5mg $0.23 $7.00
90 Tablets Zyprexa 2.5mg $0.22 $19.81
30 Tablets Zyprexa 5mg $0.27 $8.00
90 Tablets Zyprexa 5mg $0.26 $23.78
30 Tablets Zyprexa 7.5mg $0.47 $14.00
90 Tablets Zyprexa 7.5mg $0.44 $39.66
30 Tablets Zyprexa 10mg $0.60 $18.00
90 Tablets Zyprexa 10mg $0.57 $51.56
30 Tablets Zyprexa Zydis - 5mg Dispersible Tablet $0.77 $23.00
90 Tablets Zyprexa Zydis - 5mg Dispersible Tablet $0.75 $67.44
30 Tablets Zyprexa Zydis - 10mg Dispersible Tablet $0.90 $27.00
90 Tablets Zyprexa Zydis - 10mg Dispersible Tablet $0.88 $79.38
30 Tablets Zyprexa Zydis - 15mg Dispersible Tablet $1.07 $32.00
90 Tablets Zyprexa Zydis - 15mg Dispersible Tablet $1.07 $95.92
30 Tablets Zyprexa Zydis - 20mg Dispersible Tablet $1.67 $50.00
90 Tablets Zyprexa Zydis - 20mg Dispersible Tablet $1.65 $148.84

Details

Zyprexa - Zyprexa Zydis